FOCWA

In 1936 werd de FOCWA (Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven) opgericht als nationale brancheorganisatie voor autoschadeherstel en carrosseriebouw en -onderhoud. De federatie ontstond vanuit meerdere kleine regionale brancheorganisaties. Een eerdere poging tot een nationale branchevereniging was in 1923 nog mislukt met de CBRW (Centrale Bond van Rijtuig-  en Wagenmakerspatroons). FOCWA wist zich echter te handhaven en zorgde door de jaren heen voor meer standaardisatie en kwaliteit in de branche. Dit deed het door onder meer vaste prijslijsten, kwaliteitseisen en de branche te laten beschermen bij wet in 1952. Anno 2016 heeft FOCWA ongeveer tweeduizend aangesloten ondernemingen, variërend van schadeherstelbedrijven voor auto’s en andere soorten voertuigen tot poets- en bekleedbedrijven. Deze leden zijn verdeeld over twee zelfstandige verenigingen, die onder de federatie FOCWA intensief samenwerken. De Vereniging FOCWA Schadeherstel bevat de ondernemingen die zich bezighouden met zowel cosmetisch als complex schadeherstel voor auto’s en trucks. In de Vereniging FOCWA Specialisten bevinden zich de leden die een gespecialiseerde onderneming runnen op gebieden als caravans, autoruiten, schoonmaak en bekleding. Voorheen maakte nog een derde zelfstandige vereniging, CarrosserieNL, onderdeel uit van FOCWA, deze is sinds 2016 onderdeel van RAI.

Missie FOCWA

FOCWA is als ondernemersorganisatie er in de eerste plaats om haar leden te ondersteunen. Dit gebeurt op allerlei gebieden, van het zorgen voor goede (bij)scholing, het informeren over de nieuwste ontwikkelingen, bedrijfsadvisering en arbozorg tot het behartigen van de belangen van de branche in de politiek. Leden kunnen altijd bij FOCWA terecht met vragen over alle gebieden waar een onderneming binnen de branche mee te maken krijgt. Tegelijkertijd zorgt FOCWA ervoor dat een lidmaatschap bij FOCWA geldt als een kwaliteitswaarborg. Dit betekent dat er aan een lidmaatschap kwaliteitseisen zijn verbonden, waar FOCWA regelmatig op controleert. FOCWA geeft richting aan het gevoerde beleid aan de hand van vier belangrijke pijlers: vakmanschap, veiligheid, ondernemerschap en innovatiekracht.

Waarborgen van het vakmanschap

Al sinds het ontstaan van FOCWA heeft de federatie zich ingezet tegen ongekwalificeerde vakmensen binnen de branche. Vanaf 1 mei 2017 gelden de kwaliteitseisen van de ‘FOCWA Standaard’ voor alle leden. Dit zijn gestandaardiseerde eisen waaraan alle leden moeten voldoen afhankelijk van het type onderneming dat zij hebben. Zo moet een onderneming over de juiste materialen en apparatuur beschikken en moet het personeel de juiste opleidingen gevolgd hebben. Behalve het controleren op kwaliteit zorgt FOCWA er echter ook voor dat er een aanwas van goed opgeleide vakmensen is. Dit doet FOCWA door middel van het geven van cursussen of door actief een rol te spelen binnen de vakopleidingen. Zo is een afgevaardigde van FOCWA lid van het bestuur van VOC (Vakopleiding Carrosserie) en participeert FOCWA in OOC (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf).

Vergroten van de veiligheid

Schade aan een voertuig, hoe schijnbaar klein ook, heeft een negatieve invloed op de veiligheid. Deze schade moet daarom altijd dusdanig worden hersteld dat het voertuig weer op een zelfde veiligheidsniveau zit als voor de schade. Onprofessioneel schadeherstel kan tot gevaarlijke situaties leiden. FOCWA stelt daarom strenge eisen aan de kwaliteit van het geleverde schadeherstel. Deze eisen worden vastgesteld aan de hand van de standaarden van de fabrikant van het betreffende voertuig en crashtest onderzoeken. Ook moeten er altijd originele onderdelen gebruikt worden bij het herstel. De kwaliteitscontrole vanuit FOCWA voldoet aan de ISO9001 norm, een internationale norm voor kwaliteitsmanagement binnen een organisatie.

Stimuleren van het ondernemerschap

FOCWA is een ondernemersorganisatie, dus draagt de federatie zorg voor goed ondernemerschap onder haar leden. Voor advies over de bedrijfsvoering kunnen leden altijd terecht bij het kenniscentrum van FOCWA, waar ook hulp wordt geboden op het gebied van communicatie en PR. Er wordt verder vanuit FOCWA gelet op zaken als arbozorg en duurzaamheid. Nieuw bij FOCWA is de branchemonitor, dit is een online geanonimiseerde dataset met data over alle aangesloten leden. Hiermee kunnen leden zich vergelijken met andere aangesloten leden om te zien wat er goed gaat en wat er beter kan in vergelijking met de rest. Verder probeert FOCWA voor aangesloten ondernemingen het regelwerk te vereenvoudigen. Zo biedt FOCWA het FOCWA Automotive Garantiefonds aan, waar alle leden automatisch lid van worden. Hiermee zijn alle klanten van FOCWA leden voorzien van vier jaar garantie, zonder dat de FOCWA leden hier nog een apart garantiefonds voor hoeven te betalen.

Bijdragen aan innovatie

De auto-industrie is constant in beweging en voertuigen worden door digitale technieken steeds complexer. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat ondernemingen bij FOCWA met de tijd meegaan om zo competitief te blijven. FOCWA probeert vanuit het kenniscentrum en de opleidingen zoveel mogelijk informatie en kennis te verschaffen over de nieuwste ontwikkelingen en technieken in het vakgebied. Samen met het OOC heeft FOCWA daarom de stichting CINTEC opgezet dat zich inzet als drijvende kracht achter innovatie binnen de branche. Verder organiseert FOCWA jaarlijks een congres voor de schadeherstelbranche waarin ook de nieuwe ontwikkelingen worden besproken.